W dniu 18 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prośbę TOE odbyło się spotkanie dyskusyjne dot. pism – wniosku URE, skierowanego do spółek obrotu o przekazanie danych handlowych. Na prowadzonym przez p. Halinę Bownik-Trymucha – dyrektor DPK URE spotkaniu TOE reprezentowali kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE, kol. Arkadiusz Zieleźny – Członek Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawą dyskusji podczas spotkania było wystosowane przez URE do spółek obrotu pismo dot. przekazania danych nt. zakupu/sprzedaży energii elektrycznej w roku 2008. Spotkanie było następstwem napływających do TOE sygnałów dotyczących wątpliwości w zakresie wymaganych danych. Zgodnie z informacją przedstawicieli URE głównym celem badania jest uzyskanie danych i informacji, które posłużą Prezesowi URE do określenia średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2008 roku.

Po dyskusji, na bazie odpowiedzi URE na pytania przedstawicieli TOE oraz wspólnych ustaleń, można zestawić następujące wnioski:

  • wszystkie przekazywane dane, w tych miejscach gdzie jest to wymagane i możliwe, powinny być identyczne jak w tzw. formularzach G.10.4; dotyczy to również uwzględnienia akcyzy w wartości sprzedaży energii elektrycznej (sprzedaż z akcyzą);
  • w przypadku wyodrębnienia konkretnych produktów w ramach punktu głównego – wartości dla konkretnego produktu dotyczą tylko transakcji na tego typu produkt (nie należy podejmować prób rozbijania transakcji na te produkty w przypadku kiedy transakcje ich nie dotyczyły), w przypadku braku takich transakcji (na dane produkty) pola nie muszą być wypełnione; w związku z tym suma podpól w kolejnych wierszach nie będzie stanowić wartości w wierszu głównym;
  • szczyt (8.00-22.00) – dot. szczytu w godz. 7.00-22.00 od w dni robocze;
  • w przypadku sprzedaży w poza-szczycie proponujemy odstąpienie od zbierania danych na temat takiego produktu jako, że nie należy on do podstawowych produktów rynkowych, bądź zdefiniowanie go w następujący sposób: „sprzedaż/zakup w godzinach od 0.00 do 7.00 oraz od 22.00 do 24.00 w dni robocze i przez całą dobę w soboty, niedziele i święta; [URE]: w przypadku braku takich kontraktów lub gdy ich wartość nie jest istotna, można pozostawić w tej pozycji puste miejsce; URE proponuje także podanie pod tabelką pozycji „pozostałe – zakup” oraz „pozostałe – sprzedaż”, w których odpowiednio zostanie podany sumaryczny zakup/sprzedaż w produktach innych niż „pasmo” i „szczyt”; proponuję także podanie pod tabelką ogólnej informacji o sprzedawanych/kupowanych produktach (nazwa oraz krótka charakterystyka);
  • zestawienie transakcji dot. sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych dotyczy jedynie sprzedaży na potrzeby danego odbiorcy, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży należy zamieścić ją w sprzedaży do spółek obrotu;
  • transakcji dot. handlu na giełdzie energii oraz rynku bilansującym nie należy dzielić na produkty – pola należy zostawić puste;
  • sprzedaż do OSP nie powinna obejmować sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym, wartość ta znajduje się w części „Pozostała sprzedaż”, zgodnie z objaśnieniem zawartym w przypisie nr 4;

W ramach dyskusji wewnętrznych w TOE ustalono, że biuro TOE w trybie pilnym, wystosuje do swoich Członków prośbę o przekazanie ewentualnych innych pytań wymagających odpowiedzi ze strony URE, a następnie poczyni starania w celu uzyskania odpowiedzi ze strony URE na pytania TOE.

Dokument wewn. TOE, M.Kulesa, 2009-02-18

Dokumenty

Formularz logowania