W dniu 11 października 2006 r. w siedzibie URE odbyło się spotkanie dyskusyjne przedstawicieli EFET, URE i TOE dotyczące polskiego rynku energii elektrycznej. Zainicjowane ze strony EFET spotkanie prowadził kol. Justus Schütze z VTS, członek EFET i Rady Zarządzającej TOE. TOE na spotkaniu reprezentowali także kol. Tomasz Krzyżewski, kol. Janusz Kurzak i kol. Marek Kulesa.

W ramach spotkania przedstawiciele EFET i TOE przedstawili prezentację (patrz poniżej) dotyczącą najważniejszych elementów polskiego rynku energii elektrycznej, ograniczających konkurencję i działalność spółek obrotu w Polsce. W ramach odpowiedzi URE na postawione w prezentacji EFET i TOE tezy przedstawiciele URE dyr. Robert Guzik oraz p. Rafał Gawin zaprezentowali stanowisko URE w poruszanych przez EFET i TOE kwestiach. W ramach dyskusji przedyskutowano także możliwą współpracę URE, EFET i TOE oraz możliwość dalszych spotkań dyskusyjnych.

Dokumenty

Formularz logowania