W dniu 4 maja 2006 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się czwarte wspólne spotkanie Grupy ds. Rynku Hurtowego oraz Grupy ds. TPA Komitetu Rynek PKEE.

Głównym celem spotkania, które prowadził przewodniczący Grupy ds. TPA Komitetu Rynek PKEE kol. Marek Kulesa, było omówienie wybranych elementów opracowanych przez spółki dystrybucyjne jako Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD). W ramach wprowadzenia do tematu kol. Kulesa przedstawił prezentację pt. Charakterystyka IRiESD opracowanych przez SD pod kątem zasady TPA i zasad bilansowania

(prezentacja dostępna dla członków TOE oraz KR PKEE o zalogowaniu w dziale Komitet Rynek PKEE). W ramach spotkania przedyskutowano m.in. problematykę możliwości rozliczeń odbiorców przy wykorzystaniu profili/krzywych obciążeń oraz zamieszczone w IRiESD propozycje zmiany sprzedawcy.

Dokumenty

Formularz logowania