W dniu 2 lipca 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się pierwsze spotkanie, działającej w ramach Zespołu TOE ds. Rynku Gazu Grupy ds. Uwarunkowań Formalno – Prawnych. Spotkanie prowadził kol. Maciej Markowski – Przewodniczący Zespołu.

Na spotkaniu zostały kierunkowo omówione następujące zagadnienia:

 • Obowiązkowa dywersyfikacja dostaw.
 • Podwójna koncesja.
 • Projekty zmian akcyzy na gaz ziemny.
 • Zapasy obowiązkowe.
 • Ujednolicenie przeliczników i jednostek rozliczeniowych gazu ziemnego.
 • Główne problemy w obszarze zmiany sprzedawcy.
 • Bilansowanie handlowe.
 • Dostarczenie zbioru praw konsumenta.
 • Obowiązki informacyjne spółek obrotu.
 • „Obligo giełdowe” i rola animatora rynku.
 • Definicja derywatu gazowego pod kątem możliwości wyłączenia forward’u poza zakres instrumentu finansowego.

Po kierunkowej dyskusji ww. zagadnień i barier rynku gazu w Polsce, dokonano podziału zadań szczegółowych związanych z omówionymi tematami wśród poszczególnych Członków Grupy.

W ramach dyskusji między innymi uzgodniono także potrzebę wypracowania pisemnego wystąpienia do Prezesa URE lub Ministerstwa Gospodarki identyfikującego kluczowe bariery w obszarze regulacji dotyczących gazu ziemnego.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 31 lipca 2013 r. na godz. 11:00.

Dokumenty

Formularz logowania