W dniu 11 października 2011 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Grupy TOE ds. Umów. Spotkanie, które prowadziła przewodnicząca Grupy kol. Ewa Wierzchucka, było kontynuacją prac nad ujednoliceniem umowy kompleksowej dla odbiorców grup taryfowych G w gospodarstwach domowych.

W ramach spotkania omówiono przebieg i ustalenia ze spotkania przedstawicieli URE, PTPiREE i TOE dot. wzorca umowy kompleksowej w dniu 2 sierpnia 2011 r. w siedzibie URE oraz wpływ tych ustaleń na kształt i zapisy wzorca umowy kompleksowej. Szczegółowo przeanalizowano poszczególne części wzorca umowy kompleksowej oraz OWU (jako załącznika do umowy stanowiącego jej integralną część). Wprowadzono zmiany wynikające z ustaleń z ww. sierpniowego spotkania oraz w ich efekcie opracowano zmodyfikowaną propozycję wzorca umowy kompleksowej oraz OWU, które będą przedłożone do dyskusji na październikowym posiedzeniu Rady Zarządzającej TOE.

W czasie spotkania omówiono także kierunkowo (wstępnie) przesłany przez PTPiREE projekt generalnej umowy dystrybucyjnej umożliwiającej zawierania umów kompleksowych (tzw. GUD kompleksowy). Ustalono, mając na uwadze liczne wątpliwości i uwagi, że bardziej szczegółowa analiza i dyskusja projektu odbędzie na kolejnym spotkaniu Grupy, planowanym na 17 października 2011 r

Dokumenty

Formularz logowania