W dniu 8 maja 2006 r. w siedzibie Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), przy ul. Czackiego 7/9, w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne Komitetu Programowego oraz Komitetu Organizacyjnego III Targów energii JACHRANKA 2006.

Głównymi celami spotkania były:

  1. omówienie dotychczasowej organizacji Targów Energii,
  2. dyskusja ewentualnych zmian organizacyjnych,
  3. dyskusja propozycji programu III Targów Energii,
  4. opracowanie zaproszenia do objęcia patronatów przez media.

Stwierdzono, że III Targi, w związku z datą 1 lipca 2006 r. jako momentem, w którym z zasady TPA korzystać będzie mógł już również klient indywidualny, powinny zostać ukierunkowane także na tego odbiorcę. Ustalono, że prace na Programem należy zakończyć z dniem 31 maja br. Wobec omówienia wszystkich kwestii spotkanie zakończono ustalając termin kolejnego na dzień 29 maj 2006 r. o godz. 14.00.

Dokumenty

Formularz logowania