W dniu 1 czerwca 2009 r., w siedzibie TOE w Warszawie, odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące kolejnych – VI Targów Energii, w którym udział wzięli przedstawiciele Komitetu Programowo-Organizacyjnego Targów.

Podstawą dyskusji było omówienie następujących, głównych tematów:

  • dotychczasowa organizacja Targów Energii,
  • termin i lokalizacja VI Targów,
  • propozycje programu,
  • harmonogram prac,
  • omówienie kwestii współpracy z wystawcami.

Na bazie pięcioletnich doświadczeń oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników Targów tegoroczną imprezę ponownie postanowiono zorganizować w Centrum Konfrencyjnym Warszawianka w Jachrance w dnich 22 i 23 października. W ramach propozycji programu poza koniecznością omówienia zmian na rynku energii elektrycznej oraz nowych uwarunkowań jej zakupu i sprzedaży zauważono potrzebę kontynuacji tematu efektywności energetycznej. W dalszej części spotkania ustalony został szczegółowy harmonogram prac z przyporządkowaniem zadań obu organizatorom. Na zakończenie omówiono podstawowe warunki współpracy, które w pakietach zostaną przedstawione potencjalnym wystawcom.

Dokumenty

Formularz logowania