W dniu 23 maja 2007 r. w siedzibie PSE-Operator S.A. odbyło się spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemu dotyczące modyfikacji zasad Rynku Bilansującego zawartych w projekcie Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP – bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Na spotkaniu obecni byli liczni przedstawiciele spółek obrotu, biuro TOE natomiast reprezentował kol. Marek Kulesa.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest na stronie PSE-Operator S.A. w zakładce Dla klienta > Dokumenty do pobrania (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z kartami aktualizacji).

Dokumenty

Formularz logowania