W dniu 30 września 2013 r. w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie mechanizmu konsultacji i prowadzenia prac nad projektami aktów legislacyjnych UE będących w wiodącej kompetencji Ministra Gospodarki. Nasze Towarzystwo podczas spotkania reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z następującymi prezentacjami:

  1. Mechanizm konsultacji i prowadzenia prac nad projektami aktów legislacyjnych UE będących w wiodącej kompetencji Ministra Gospodarki – wprowadzenie – M. Wenerska – Craps, MG
  2. Proces decyzyjny UE – ujęcie teoretyczne współpracy w ramach procesu – A. Ambroziak, SGH
  3. Praktyczne doświadczenia – B. Chmurzyńska-Brown, Lewiatan
  4. Prezentacja mechanizmu, szczegółowe założenia – M. Wenerska – Craps, M. Szymańska, MG

Dokumenty

Formularz logowania