W dniu 3 lipca 2007 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa poświęcona uwagom zgłoszonym do projektu ustawy o podatku akcyzowym z dnia 25 maja 2007 r.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. Minister J. Dominik, Dyr. W. Branicki, a także przedstawiciele: PTPiREE – P. Begier, A. Modzelewski, TGPE – K. Klapuch, PKPP „Lewiatan” – A. Rechnio, TOE – M. Gasiuk.
Min. J. Dominik podtrzymał stanowisko MF i wyjaśnił, głównie powodami budżetowymi oraz politycznymi, przyczyny przyjęcia zapisanych w projekcie ustawy rozwiązań. MF podkreśla, że obniżenie stawki akcyzy jest niemożliwe, ponieważ budżet z tytułu tego podatku (brak opodatkowania strat) i tak będzie miał mniejsze wpływy. Za krok wstecz, grożący sankcjami Komisji Europejskiej, Min. Dominik ocenił rzuconą w luźnej wymianie zdań propozycję ewentualnego przywrócenia zatwierdzania taryf przez Prezesa URE w obrocie hurtowym.

Uczestnicy spotkania zobowiązali się przedstawić MF propozycje rozwiązań kilku kwestii:

  • możliwość ograniczenia wzrostu cen energii elektrycznej, który spowodowany byłby zmianą płatnika akcyzy
  • rozliczenie w naliczaniu akcyzy różnic, które wynikają z niemożności odczytania liczników u wszystkich biorców na przełomie roku
  • jakimi dokumentami posługiwać się do ewidencjonowania ilości energii podlegającej akcyzie
  • jak zdefiniować własne potrzeby produkcyjne w elektrowniach

Projekt ustawy podlega dalszym konsultacjom. Po przyjęciu projektu przez Komitet Rady Ministrów zmiany możliwe będą dopiero w trakcie procesu legislacyjnego w parlamencie.

Dokumenty

Formularz logowania