W dniu 3 grudnia br. w Warszawie, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, odbyło się spotkanie z 'Ambasadorem Wspólnego Rynku Energii’, p. Bartłomiejem Gurbą z Dyrekcji ds. Energii, nt. „Wspólny Rynek Energii – czas by w pełni zacząć działać”. TOE na spotkaniu reprezentował dyr. Marek Kulesa.

Dyrektor Gurba szczegółowo omówił Komunikat oceniający stan zaawansowania Wspólnego Rynku Energii oraz odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

W komunikacie, opublikowanym 15 listopada br., Komisja Europejska wskazuje na obszary i kwestie, które mają kluczowe znaczenie dla zakończenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w Europie do roku 2014.

Do tego czasu przepisy dotyczące zasad wewnętrznego rynku energii powinny zostać implementowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, a krajowi regulatorzy – wyposażeni w środki i narzędzia niezbędne do efektywnego stosowania przepisów unijnych. Jednocześnie we wszystkich częściach UE należy umożliwić transgraniczny handel energią. Kraje członkowskie powinny natomiast podjąć zaawansowane prace nad wdrażaniem planów budowy i modernizacji sieci energetycznych oraz przejścia do inteligentnych sieci. Dopiero po spełnieniu tych warunków europejscy odbiorcy będą mogli w pełni czerpać korzyści z wewnętrznego rynku energii.

W odniesieniu do Polski, KE rekomenduje pełną transpozycję postanowień 3 pakietu energetycznego, kierując do sektora elektroenergetycznego następujące zalecenia, m.in.:

  • dalsze, wspólne z innymi krajami działania na rzecz wypracowania krótko- i długoterminowych rozwiązań dla problemu nieplanowych przepływów energii;
  • stworzenie lepszych zachęt dla inwestycji w zdolności wytwórcze;
  • zwiększenie przepustowości połączeń międzysystemowych;
  • odejście od regulacji cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych, z uwzględnieniem mechanizmów ochrony odbiorców wrażliwych.

Dla sektora gazowego:

  • uruchomienie platformy handlu gazem oraz rynku spot;
  • odejście od regulacji cen, zwłaszcza na rynku hurtowym;
  • wdrożenie rewersu fizycznego na gazociągu jamalskim;
  • umożliwienie i ułatwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy oraz uproszczenie procedur dla nowych sprzedawców chcących wejść na polski rynek.

Komunikat KE – Uruchomienie wewnętrznego rynku energii

KE – Uruchomienie wewnętrznego rynku energii (prezentacja)

Dokumenty

Formularz logowania