W dniu 18 stycznia 2008 r. w siedzibie TOE odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli TOE oraz IEPiOE dot. organizacji V Targów Energii.

  • W ramach spotkania omówiono m.in. zasadnicze kwestie dotyczące organizacji kolejnych V już Targów, tj.:
  • wnioski z dotychczasowych działań
  • analiza lokalizacji Targów
  • działania marketingowe mające na celu umocnienie świadomości i wiedzy na temat Targów
  • wstępna dyskusja programu

Uznano, że poza realizacją zasadniczego celu, należy kontynuować temat efektywności energetycznej. Stwierdzono również, iż w związku z utrzymaniem taryf dla grupy odbiorców indywidualnych, adresatami tegorocznych Targów w części głównej będą odbiorcy przemysłowi. Do tej grupy planowane będą przede wszystkim działania marketingowe. Podjęto niezbędne decyzje administracyjne. Kolejne spotkanie, będące spotkaniem całego Komitetu Organizacyjnego zaplanowano wstępnie na 1 lutego 2008 r.

Dokumenty

Formularz logowania