W dniu 29 września 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu ds. Analizy Zakłóceń w Systemie Elektroenergetycznym w 2006 r. Głównymi celami pracy Zespołu jest wyjaśnienie przyczyn zakłóceń jakie wystąpiły w polskim systemie elektroenergetycznym w roku 2006 oraz zaproponowanie zmian prawnych i organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania systemu. Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Energetyki (DE) w MG p. Lech Małecki, z ramienia MG na spotkaniu obecni byli także m.in. Z-ca Dyrektora DE w MG p. Jan Bogolubow oraz doradca MG prof. Władysław Mielczarski. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował na spotkaniu kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Do głównych zadań Zespołu należą:

  • przeprowadzenie analizy przyczyn wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego w miesiącach czerwiec – sierpień 2006 r.;
  • dokonanie oceny działania operatora systemu przesyłowego i użytkowników sieci;
  • przygotowanie raportu, zawierającego między innymi propozycje zmian prawnych i organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania systemu.

W skład działającego pod kierunkiem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki dr inż. Tomasza Wilczaka Zespołu weszli przedstawiciele MG, MSP, URE, PSE SA, PSE-Operator SA, PTPiREE, TGPE, PTEZ, TOE. W ramach kolejnych spotkań przewiduje się m.in. prezentacje przedstawicieli poszczególnych podsektorów rynku energii elektrycznej nt. zakłóceń jakie wystąpiły w polskim systemie elektroenergetycznym w roku 2006 ich skutków oraz propozycji zmian prawnych i organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania KSE. Napięty harmonogram prac przewiduje zakończenie prac Zespołu poprzez opracowanie Raportu do końca października 2006 r. Komplet materiałów ze spotkania dostępny jest dla członków TOE po zalogowaniu w dziale wewnętrznym serwisu na podstronie Prezentacje i dokumenty.

Dokumenty

Formularz logowania