W dniu 23 sierpnia 2007 r. w siedzibie URE w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie nowego Prezesa URE dra Adama Szafrańskiego z przedstawicielami towarzystw branżowych. Na spotkanie zostało zaproszone także nasze Towarzystwo Obrotu Energią (TOE).  Ze strony TOE w spotkaniu uczestniczyli kol. Grzegorz Górski – Prezes Rady Zarządzającej, kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W zorganizowanym ze strony Prezesa URE spotkaniu wzięło udział oraz przedstawiło swoje prezentacje, dotyczące swojej działalności oraz (przed wszystkim) bieżących problemów sektora oraz obszarów współpracy, aż 16 towarzystw branżowych z sektorów: elektroenergetycznego (w kolejności prezentacji TOE, TGPE, PTEZ, PTPiREE, PTCE PIGEO, SEO, PSEW), gazowego, ciepłowniczego i paliw płynnych. Przygotowaną przez TOE prezentację, zamieszczoną także poniżej, przedstawił kol. Grzegorz Górski. W ramach prezentacji kol. Górski oprócz przedstawienie TOE, przedstawił najważniejsze, zdaniem TOE, problemy i niezbędne działania związane ze zmianami na rynku energii elektrycznej w Polsce, w podziale na 3 obszary: rynek hurtowy, rynek detaliczny i „kolorowe obowiązki”. W ramach podsumowania spotkania Prezes URE m.in. podzielił stanowisko większości elektroenergetycznych towarzystw branżowych dot. konieczności publikacji przez URE stanowisk: dotyczących obowiązywania taryf w 2008 roku; roli i zadań „sprzedawcy z urzędu” oraz dokonania pogłębionej analizy problematyki rozliczania świadectw pochodzenia przy jednoczesnym wytwarzaniu w OZE i w kogeneracji.

Dokumenty

Formularz logowania