W dniu 3 września 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli izb i towarzystw – dostawców mediów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Spotkanie prowadził kol. Marek Paciorkiewicz – Przewodniczący Grupy TOE ds. Finansowych.

Spotkanie stanowiło kontynuację dyskusji oraz wspólnych działań izb i towarzystw – dostawców mediów w związku z proponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Celami głównym spotkania były:

  • omówienie postępu prac w tym przekazanie informacji ze spotkania, które odbyło się 17 sierpnia 2012r. w Ministerstwie Finansów;
  • prezentacja kluczowych dla zaproszonych branż zapisów nowego projektu zmian do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 10 sierpnia 2012 r.;
  • prezentacja propozycji współpracy w postaci wstępnej oferty Ernst & Young na wsparcie Zespołu przy prowadzeniu projektu;
  • ustalenie harmonogramu i zakresu dalszych prac Zespołu.

W ramach pierwszej części spotkania oprócz omówienia przebiegu i wniosków z sierpniowego spotkania w Ministerstwie Finansów (patrz: Spotkanie przedstawicieli izb i towarzystw w Ministerstwie Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o VAT) szczegółowo przeanalizowano między innymi proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w sierpniowym projekcie ustawy, porównując go do wcześniej omawianej majowej wersji projektu. Zdaniem uczestników spotkania część zmian wychodzi naprzeciw postulatom branż, nie mniej jednak nie rozwiązuje to ostatecznie głównych problemów związanych z wejściem w życie nowelizacji w proponowanym kształcie (w tym propozycji przyjętych rozwiązań przy płatnościach przedpłatowych/zaliczkowych oraz momentu wymagalności płatności VAT).

Ustalono, że w ramach dalszych prac TOE przygotuje i wyśle do ustalonych podczas spotkania czterech potencjalnych doradców zapytanie dotyczące możliwości współpracy w ramach prac wspierających działania izby i towarzystw w obszarze nowelizacji ustawy VAT. Dalsze wspólne prace w tym obszarze będę prowadzone po uzyskaniu i analizie otrzymanych ofert współpracy.

We wspólnych pracach dot. nowelizacji ustawy VAT oprócz przedstawicieli Grupy TOE ds. finansowych, biorą czynny udział także przedstawiciele następujących izb i towarzystw – dostawców mediów i usług z tym związanych (sprzedawcy i dystrybutorzy): Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Dokumenty

Formularz logowania