W dniu 7 stycznia br.,  w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie przedstawicieli Giełdy Energetycznej w Pradze (pan David Kučera i pani Adrianna Růžičková) oraz TOE. TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Na spotkaniu pan David Kučera, chief Executive Officer Giełdy Energetycznej w Pradze dokonał jej prezentacji, ze strony TOE natomiast kol. Marek Kulesa omówił działalność Towarzystwa. Konsekwecją spotkania było ustalenie zakresu i możliwości ewentualnej współpracy.

Dokumenty

Formularz logowania