W dniu 1 grudnia 2005 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenia Rady Programowej XII Konferencji Naukowo – Technicznej Rynek Energii Elektrycznej 2006, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym.

Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) zostało zaproszone do współpracy w ramach organizacji corocznej Konferencji Naukowo – Technicznej Rynek Energii Elektrycznej 2006 (REE’06). Do Komitetu Honorowego Konferencji organizatorzy zaprosili Prezesa Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorza Górskiego, do Rady Programowej z kolei kol. Marka Kulesę, który z ramienia TOE obecny był na pierwszym posiedzeniu Rady. W posiedzeniu brał udział także kol. Maciej Olejniczak – przedstawiciel jednej ze spółek obrotu. Na posiedzeniu obecnych było ponad 20 członków Rady, zarówno naukowców jak i przedstawicieli poszczególnych podsektorów rynku energii elektrycznej w Polsce. W ramach szerokiej dyskusji omawiano zarówno sprawy programowe, dotyczące tematyki referatów – generalnych, kierunkowych oraz koreferatów; jak i sprawy organizacyjne.

Jako temat wiodący, towarzyszący przyszłorocznym obradom, przyjęto myśl przewodnią: „Dylematy rozwoju rynku”. Ustalono przygotowanie oraz wygłoszenie dwóch referatów generalnych dotyczących kolejno (1) dylematów rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce oraz (2) dylematów unijnego rynku energii elektrycznej. Autorem pierwszego referatu będzie dr Duda, drugiego prof. Malko. Opracowanie dwóch koreferatów (do obu referatów jednocześnie) powierzono prof. Popczykowi i prof. Toczyłowskiemu. W pierwszym dniu Konferencji oprócz prezentacji ww. referatów i koreferatów Rada przewiduje trzy następujące panele dyskusyjne pod roboczymi tytułami: (1) Rynek energii a ekologia, (2) Rynek energii a technika, (3) Rynek detaliczny a model rynku energii.

Dokumenty

Formularz logowania