W dniu 24 marca 2016 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Rady Programowej XIII Targów Energii. Spotkanie prowadził kol. Marek Kulesa. 

Spotkanie odbyło się wg następującego harmonogramu:

  1. Powitanie uczestników, wprowadzenie
  2. XII Targi Energii – krótkie podsumowanie
  3. Sprawy organizacyjne – charakter, zasady uczestnictwa, podział zadań
  4. Patronaty
  5. Program XIII Targów Energii – dyskusja
  6. Wolne wnioski 

Tegoroczne Targi odbędą się w dniach 29/30 września 2016 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance.

Dokumenty

Formularz logowania