W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie URE odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Departamentu Promowania Konkurencji (DPK) oraz TOE dotyczące wybranych elementów relacji pomiędzy OSD a sprzedawcami na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zespołowi URE przewodniczyła p. Halina Bownik – Trymucha – Dyrektor DPK, ze strony TOE spotkanie prowadzili: Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE kol. Marcin Ludwicki ze Spółki ENERGA – Obrót SA oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE

W ramach spotkania, na bazie przygotowanej prezentacji, przedstawiciele TOE poruszyli następujące obszary tematyczne:

  • Generalna Umowa Dystrybucyjna (GUD);
  • wzorzec GUD – problemy wdrożeniowe, możliwość i konieczność zmian wzorca, kierunki dalszych prac;
  • sprzedaż rezerwowa – potrzeba jednoznacznego zdefiniowania usługi/produkt, praktyczne aspekty realizacji sprzedaży;
  • projekty zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (dyskusja na podstawie pisma TOE do URE z 25 marca 2011 r.)
  • stan zaawansowania prac nad umową kompleksową (dyskusja na podstawie pisma TOE do URE z 30 marca 2011 r.),
  • przykład konsekwencji weryfikacji błędnych danych przekazanych przez OSD.

Ze strony TOE w spotkaniu udział wzięli także kol. Czesław Kominek (KOPEX), kol. Arkadiusz Marat (ENERGA – Obrót) i kol. Bartłomiej Wyczałkowski (VSP), którzy m.in. przestawili wybrane praktyczne problemy w relacjach pomiędzy OSD a sprzedawcami na rynku energii elektrycznej w Polsce, a także przykłady konsekwencji weryfikacji błędnych danych przekazanych przez OSD.

Zarówno prezentacja, jak i pisma będące przedmiotem dyskusji podczas spotkania są dostępne dla Członków TOE w kodowanej części serwisu (po zalogowaniu w zakładce Prezentacje i dokumenty).

Ustalono, że TOE na bazie materiałów przygotuje zbiorczą listę problemów związanych z IRiESD w zakresie ujednolicenia procedur zmiany sprzedawcy, GUD, przekazywania danych pomiarowo – rozliczeniowych, które zostaną przedyskutowane w ramach URE oraz (w miarę możliwości) uwzględnione w procesie zatwierdzania obecnych lub przyszłych IRiESD. Ustalono także, że spotkania dot. ww. kwestii będą miały charakter cykliczny.

Zgodnie z ustaleniami ww. obszary tematyczne współpracy DPK i URE będą także przedmiotem dyskusji podczas kwietniowego posiedzenia Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania