W dniu 18 lipca 2007 r. w siedzibie PSE-Operator SA odbyło się, zainicjowane ze strony TOE, spotkanie dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji w obszarze wymiany między­systemowej. Spółkę PSE-Operator  reprezentowali p. Andrzej Wołosz – Wiceprezes Zarządu oraz dyrektorzy: p. Jerzy Dudzik, p. Jacek Ratz oraz p. Marcin Bielas, TOE reprezentowali kol. Zbigniew Olszewski – Przewodniczący Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej, Prezes Zarządu EGL – Polska, kol. Janusz Kurzak ze spółki Sempra Trading oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Głównym obszarem dyskusji była aktualna sytuacja w wymianie między­systemowej, w tym głównie ograniczenie udostępnianych zdolności przesyłowych w aukcjach rocznych i miesięcznych. Od połowy 2006 roku nastąpiło bowiem znaczące ograniczenie udostępnianych zdolności przesyłowych w ww. aukcjach. W porównaniu do roku 2006 obniżenie to może wynieść nawet ponad 50% (porównując pierwsze półrocza 2006 i 2007 obniżenie to wyniosło około 57%) i to w sytuacji gdy jeden z kontraktów historycznych został zakończony. Także udostępniane moce w aukcjach dziennych nie spełniają oczekiwań uczestników rynku, w tym licznych członków TOE uczestniczących w wymianie między­systemowej. Zdaniem TOE należy podjąć działania, które umożliwią zwiększenie udostępnianych zdolności przesyłowych, co pozwoli na większą integrację rynku polskiego z rynkiem europejskim przy uwzględnieniu oczywiście bezpieczeństwa systemu energetycznego.

W ramach spotkania poruszono m.in. następujące trzy obszary zagadnień:

1. Rynek wtórny zdolności przesyłowych

Jak podkreślono w czasie spotkania obecnie obowiązujące uregulowania prawne w sytuacji redukcji zdolności przesyłowych umożliwiają Operatorowi zwrot opłat przesyłowych dla uczestników rynku na poziomie cen zakupu. Zwiększenie pewności udostępnianych zdolności przesyłowych jest sprawą kluczową w rozwoju handlu międzysystemowego na rynku europejskim. Stroną, która najpełniej może ocenić ryzyko związane z oferowanymi zdolnościami przesyłowymi jest jedynie Operator. Uczestnicy rynku mają znacznie mniejsze możliwości w tym zakresie nie mając dostępu do danych operacyjnych w szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. TOE uważa, że wszelkie rozwiązania zwiększające pewność mocy będą prowadziły do zwiększenia efektywności wymiany oraz do ogólnego zwiększenia korzyści płynących z wymiany, zarówno dla operatorów jak i innych uczestników rynku. Zgłoszona na spotkaniu propozycja oferowania przez Operatora pewnych („firm”) finansowych praw przesyłowych dla okresów rocznych i miesięcznych oraz ograniczenia praw rzeczywistych jedynie do rynku spot byłaby rozwiązaniem korzystnym dla rynku i ograniczającym ryzyko techniczne operatora. Przedstawiciele TOE ze swej strony, wyrazili gotowość do współpracy przy dopracowaniu tej propozycji, która mogłaby być przedstawiona innym Operatorom w regionie CEE.

2. Zwiększenie udostępnianych mocy przesyłowych

Jak podkreślono na spotkaniu jednym ze sposobów zwiększenia udostępnianych mocy przesyłowych jest uwolnienie rezerw operacyjnych na warunkach rynkowych. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych gdzie każda dodatkowa produkcja może pozwolić na utrzymanie udostępnionych i zakontraktowanych zdolności przesyłowych. Nasze Towarzystwo zadeklarowało wsparcie działań Operatora prowadzących do wprowadzenia mechanizmów w kształtowaniu cen na rezerwy operacyjne na zasadach rynkowych.

3. Godzina zamknięcie rynku

Od pewnego czasu członkowie TOE zgłaszali postulaty przesunięcia godziny zamknięcia rynku przez Operatora, co pozwoliłoby na bardziej efektywny handel w ramach aukcji dziennych.  Propozycja TOE zmierza do ujednolicenia czasu zamknięcia rynku w dobie n-1 z sąsiednimi Operatorami w Słowacji i w Republice Czeskiej tzn. o godzinie 13:00. Przedstawiciele Operatora zadeklarowali wstępnie na spotkaniu, że takie rozwiązanie powinno być możliwe do wprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie. W związku z powyższym TOE w wysłanej po spotkaniu korespondencji zwróciło się z prośbą o rozpoczęcie procesu implementacyjnego dotyczącego tej kwestii

Mając na uwadze znaczenie wymiany międzysystemowej dla członków TOE, w korespondencji po spotkaniu TOE zaproponowało także, aby spotkania pomiędzy przedstawicielami obu stron poświecone temu obszarowi odbywały się w sposób cykliczny, co pozwoliłoby na bieżąco reagować na zaistniałe problemy.

Dokumenty

Formularz logowania