W dniu 10 października 2007 r. w siedzibie TGE SA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli TGE SA i dostawcy oprogramowania giełdowego – firmy OMX z uczestnikami Giełdy, w tym także i członkami TOE. Głównym tematem dyskusji była poprawa funkcjonowania systemu giełdowego.

Ze strony TOE w spotkaniu uczestniczyli:

 • kol. Damian Kus – Członek Rady Zarządzającej TOE,
 • Vattenfall Trading Services Sp. z o.o.,
 • kol. Agnieszka Paska, PSE-ELECTRA S.A.
 • kol. Krzysztof Ciszek, PSE-ELECTRA S.A.
 • kol. Artur Pychowski, PSE-ELECTRA S.A.
 • kol. Paweł Dominik – Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.,


Podstawą dyskusji były m.in. zgłoszone wcześniej do systemu CONDICO przez członków TOE uwagi, wątpliwości i propozycje zmian w trzech obszarach kierunkowych: czas dostępności do poszczególnych rynków, oferowane produkty i uwagi do aplikacji. Pismo przesłane do TGE S.A. w tej sprawie przypominamy poniżej.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła systemu CONDICO. W tej części ustalono, że:

 • System CONDICO zostanie gruntownie zmieniony zgodnie
 • z życzeniami użytkowników. Planowany termin to wiosna
 • 2008 r.
 • Przed wdrożeniem nowego systemu obecnie użytkowany zostanie poddany możliwym, szybkim i mało kosztownym modyfikacjom tak, aby był bardziej przyjazny niż obecnie.

Druga część dotyczyła oferowanych produktów jak i bramek czasowych. Poczyniono następujące ustalenia:

 • TGE S.A. jest otwarta na udostępnienie oczekiwanych przez rynek produktów. Ograniczeniem dotykającym produktów forward są zabezpieczenia. Zarząd TGE S.A. zadeklarował jednakże iż temat ten zostanie rozpatrzony wraz z instytucjami zewnętrznymi przy wykorzystaniu wzorców stosowanych na pozostałych rynkach.
 • W kwestii wydłużenia czasu trwania dla rynku continuos oraz przesunięcia fixingu z 8.30 na 9.20 TGE S.A. zwróci się o opinię do wszystkich uczestników rynku giełdowego.

Dokumenty

Formularz logowania