W dniu 18 lipca 2006 r. w Warszawie, w siedzibie URE odbyło się spotkanie przedstawicieli URE, PSE-Operator SA oraz TOE dotyczące możliwości awaryjnych zgłoszeń transakcji na rynku bilansującym po godz. 12.00.

Spotkanie poprzedzone korespondencją TOE do URE i PSE-Operator SA oraz odpowiedzią PSE-Operator SA na pismo URE było wynikiem włączenia się (na prośbę TOE) URE w dyskusję pomiędzy PSE-Operator SA oraz TOE dotyczącą możliwości awaryjnych zgłoszeń transakcji na rynku bilansującym po godz. 12.00, czyli po tzw. „zamknięciu bramki”. Spółkę PSE-Operator na spotkaniu reprezentowali dyr. Lesław Winiarski oraz Leszek Strojek. Ze strony TOE w spotkaniu uczestniczyli kol. Stanisław Jodłowski, kol. Krzysztof Noga, kol. Andrzej Posełek, kol. Krzysztof Dziewirz oraz kol. Marek Kulesa. W ramach spotkania, które prowadził dyr. Robert Guzik z URE szeroko przedyskutowano dotychczasową korespondencję stron w przedmiotowej sprawie oraz przekazaną przez TOE propozycję zmian w umowie przesyłowej, dotyczącą awaryjnych zgłoszeń (propozycja dostępne dla członków TOE). Mimo różnicy, w wielu istotnych z punktu widzenia dotychczasowej dyskusji kwestiach, ustalono, że w dalszych działaniach strony skupią się głównie na wypracowaniu możliwych do szybkiego wdrożenia rozwiązań, a nie na dyskusji poruszanych w korespondencji przypadków historycznych. Ustalono, że ze strony URE do PSE  Operator SA oraz TOE zostanie wystosowana korespondencja dotycząca przebiegu spotkanie oraz wzajemnych ustaleń, zgodnie z którymi do końca lipca 2006 roku PSE-Operator SA pisemnie ustosunkuje się do propozycji TOE, po czym niezwłocznie zostanie zorganizowane spotkanie dyskusyjne celem wypracowania rozwiązań.

Dokumenty

Formularz logowania