W dniu 11 grudnia 2015 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie przedstawicieli TOE z Prezesem Zarządu Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (OREO), p. Jarosławem Bogaczem. 

Spotkanie, które dotyczyło możliwych obszarów współpracy OREO z Członkami TOE, w tym w szczególności ze sprzedawcami z urzędu/sprzedawcami zobowiązanymi, ze strony TOE prowadził kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach pierwszej części spotkania – prezentacji, Prezes Bogacz oraz p. Konrad Kosicki – przedstawiciel obsługi prawnej OREO, omówili następujące zagadnienia: organizacja Spółki Operatora Rozliczeń, aspekty podatkowe, status negocjacji umowy ze spółkami dystrybucyjnymi i PSE, wstępny harmonogram prac – relacje ze sprzedawcami zobowiązanymi, wstępny harmonogram prac – relacje z wytwórcami OZE>500 kW, narzędzia informatyczne, nowelizacja ustawy o OZE, system aukcyjny oraz notyfikacja systemu w KE.

W kolejnej części omówiono, wskazane przez TOE, kluczowe pytania dot. współpracy OREO z Członkami TOE, w tym w szczególności ze sprzedawcami z urzędu (SzU)/sprzedawcami zobowiązanymi, które przedstawiciele OREO podzielili na cztery obszary:

  • zakres obowiązku pokrycia ujemnego salda sprzedawcom zobowiązanym w świetle obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • forma, treść sprawozdania i wniosku;
  • kanały przepływu informacji, terminy;
  • inne zagadnienia/pytania szczegółowe podniesione przez SzU. 

W ramach dyskusji szczegółowej wspólnie omówiono poszczególne ww. obszary zagadnień oraz przesłane wcześniej do OREO pytania ze strony TOE. Ustalono kontynuację współpracy oraz spotkań, w tym spotkań zmierzających do opracowania wzoru dokumentu (umowy) o współpracy, na początku 2016 roku.

Prezentacje OREO i TOE są dostępne w kodowanej części serwisu. Odpowiedzi OREO na pytania, zgodnie z ustaleniami ze spotkania, zostaną przygotowane przez OREO i przekazane do uczestników spotkania.

Dokumenty

Formularz logowania