W dniu 18 lipca 2008 r. w siedzibie URE w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli URE, w tym Wiceprezesa URE p. Marka Woszczyka oraz Dyrektor Haliny Bownik-Trymucha z przedstawicielami TOE.

Nasze Towarzystwo na spotkaniu reprezentowali kol. Krzysztof, Piotr Wilbik – Członek Rady Zarządzającej TOE i przewodniczący Zespołu ds. RB oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania przedstawiciele TOE zaprezentowali stan prac nad opracowaniem standardu generalnej umowy dystrybucyjnej (GUD), wskazując że mimo przedłużenia wcześniej zakładanego terminu trwania negocjacji, nie udało się wyeliminować wszystkich rozbieżności oraz wypracować jednolitego tekstu, akceptowalnego przez Zespoły PTPiREE i TOE. Zdaniem TOE, we wszystkich rozbieżnościach sygnalizowanych przez TOE podczas wcześniejszych spotkań, PTPiREE nie zmieniło swojego stanowiska oraz podtrzymało liczne zapisy hamujące rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce i podpisywanie GUD. TOE przekazało do URE protokół ze spotkań, zestawienia rozbieżności oraz stanowiska stron. W tym obszarze ustalono, że trybie roboczym TOE opracuje zestawienie konkretnych tego typu zapisów oraz prześle do URE celem dalszej dyskusji.

W ramach spotkania ustalono także, że wznowione będą prace dot. opracowania tzw. „kalkulatora taryfowego”, jednak jego ostateczne wdrożenie i publikacja na stronach internetowych TOE będą uzależnione od decyzji dot. zwolnienie spółek obrotu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania w grupie G.

Dokumenty

Formularz logowania