W dniu 11 kwietnia 2006 r.  w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się drugie wspólne spotkanie Zespołów ds. EFET PTPiREE oraz TOE pracujących nad opracowaniem jednolitej i akceptowalnej przez członków zrzeszonych w PTPiREE oraz TOE wersji załączników do standardowej umowy EFET.

Spotkanie było kontynuacją marcowego spotkania ww. Zespołów. W ramach spotkania kontynuowano szeroką dyskusję dotyczącą szczegółowych zapisów załączników do standardowej umowy EFET – głównie arkuszy wyboru. Zakończono wspólne omawianie części 1 i 2 arkusza wyboru. Dodatkowo, mając na uwadze potrzebę interpretacji prawnych wybranych zapisów ustawy EFET ustalono, że w ramach prac Zespołów zostanie także przygotowany tzw. kwestionariusz interpretacyjny, dotyczący poszczególnych zapisów szczegółowych umowy i załączników, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne stron umów.

Dokumenty

Formularz logowania