W dniach 10 i 11 stycznia 2012 r. w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Zespołów/Grup zadaniowych PTPiREE i TOE dotyczące opracowania wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych wszystkim sprzedawcom (tzw. GUDa kompleksowego). Spotkanie ze strony TOE prowadziła kol. Ewa Wierzchucka – Przewodnicząca Grupy ds. Umów.

Spotkanie miało na celu omówienie rozbieżności pomiędzy przedstawicielami PTPiREE i TOE, które pojawiły się w trakcie wspólnych prac dotyczących zapisów GUDa kompleksowego, z uwzględnieniem stanowisk wyrażanych przez Prezesa URE oraz dyskusji podczas wcześniejszych, wspólnych prac Zespołów, a także wypracowanie ujednoliconej wersji dokumentu. W ramach dyskusji uczestnicy spotkania szczegółowo omówili m.in. załączniki do GUDa kompleksowego oraz dotychczasowe rozbieżności pomiędzy OSD i sprzedawcami, które pojawiły się podczas prac.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami ustalono, że wypracowany przez Zespoły wzorzec zostanie przekazany Zarządowi PTPiREE i Radzie Zarządzającej TOE, a po jego akceptacji przez ww. władze, zostanie on przekazany do Prezesa URE. Ze strony TOE wzorzec będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Zarządzającej TOE 11 stycznia 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania