W dniu 25 czerwca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadzili Szymon Kowalski z MG, TOE reprezentowali kol. Maciej Makowski z ENERGI – Obrót SA oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania kontynuowano omawianie wybranych zapisów projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków wprowadzenia i funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania oraz inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Przedyskutowano szczegółowo m.in. zapisy dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać informacja pomiarowa oraz zakresu i sposobu jej wysyłania do centralnego zbioru informacji pomiarowych, zakresu i sposób przekazywania informacji dotyczących punktu pomiarowego, w tym sposób określania numeru punktu pomiarowego, dane charakteryzujące licznik inteligentny oraz umiejscowienia w sieci danego punktu pomiarowego, a także zakresie i sposób wymiany informacji podczas procesu zmiany sprzedawcy.

Ustalono, że dalsze działania prowadzone będą w ramach wymiany mailowej dokumentów i kolejnych wersji rozporządzenia.

Dokumenty

Formularz logowania