W dniu 19 października 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadził Szymon Kowalski z MG, TOE reprezentowali kol. Maciej Makowski z ENERGI – Obrót SA oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania szczegółowo omówiono przygotowane wcześniej przez przedstawicieli Zarządu Rozliczeń SA zestawienia uwag do październikowej wersji nowego Prawa energetycznego w zakresie tematyki inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania oraz kontynuowano omawianie wybranych zapisów projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków wprowadzenia i funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania oraz inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Przedyskutowano szczegółowo i zmieniono m.in. zapisy dotyczące funkcjonalności aplikacji OSD w zakresie postępowania z danymi pomiarowymi, w zakresie zarządzania licznikami i innych funkcjonalności oraz wymagań systemów w zakresie komunikacji dwukierunkowej system opomiarowania.

Ustalono, że konieczne jest dłuższe spotkanie, na którym zakończone zostałyby prace nad ww. rozporządzeniem oraz spotkanie dotyczące tzw. obszaru HAN.

Dokumenty

Formularz logowania