W dniu 1 lutego 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego ds. Zmian w Funkcjonowaniu Rynku Energii Elektrycznej. W spotkaniu, które prowadził p. Edward Słoma – Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki MG, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania reprezentanci PSE Operator S.A. przedstawili prezentację pt. „Propozycje rozwiązań dla nowego modelu rynku energii elektrycznej opracowane na podstawie wyników dotychczasowych prac”, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie nowej architektury rynku energii elektrycznej w Polsce, a także informację nt. integracji rynku krajowego z rynkiem europejskim w tym kontekście. Prezentacja jest dostępna dla Członków TOE w biurze Towarzystwa.

Prezentacja stanowiła podstawę szerokiej dyskusji dotyczącej dalszych działań związanych z nowym modelem/architekturą rynku energii elektrycznej oraz rolą poszczególnych uczestników w nowym modelu.

Ustalono, że kolejne spotkania Zespołu powinno odbyć się w drugim kwartale 2012 roku.

Dokumenty

Formularz logowania