W dniu 9 listopada 2005 r. w Warszawie odbyło się spotkanie  Zespołu ds. EFET TOE. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zespołu, a także ustalenie zakresu dalszych prac związanych z wprowadzaniem standardu EFET. Jednocześnie spotkanie było zakończeniem pierwszego etapu działania zespołu, czyli opracowania jednolitego polskiego tłumaczenie umowy EFET oraz dwujęzycznego arkuszu wyboru i załączników.

Dokumenty

Formularz logowania