W dniu 23 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Giełdowych Instrumentów Finansowych (GIF). W ramach spotkania, które prowadził przewodniczący Zespołu kol. Piotr Wąsik (ze Spółki Vattenfall Trading Services Sp. z o.o.), m.in. omówiono wybrane zagadnienia dotyczące implementacji dyrektywy MiFID, planów uruchomienia rynku terminowego na TGE SA oraz możliwości powołania izby rozliczeniowej.

W ramach spotkania zrealizowano następujący program:

  1.  Omówienie spraw organizacyjnych.
  2. Omówienie kierunkowych obszarów działalności Zespołu.
  3. Informacja nt. działalności TGE SA w obszarach prac Zespołu – informacja przekazana przez zaproszonych na spotkanie przedstawiciele TGE SA.
  4. Dyskusja.
  5. Wolne wnioski, sprawy różne.

W ramach spotkania ustalono, że Zespół będzie spotykał się min. raz na kwartał, przy czym w okresie pomiędzy spotkaniami Członkowie Zespołu będą komunikować się mailowo (z udziałem biura TOE). Działania Zespołu będą obejmować (w miarę możliwości) włączanie się Zespołu w prace dotyczące następujących trzech obszarów: (1) implementacja dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. dyrektywy MiFID), (2) uruchomienie rynku terminowego, (3) powołanie izby rozliczeniowej. W obszarze implementacji dyrektywy MiFID ustalono, że działalność Zespołu i biura TOE będzie obejmować bieżący monitoring prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz w przypadku takiej konieczności (także we współpracy z TGE SA) zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu. W drugim z ww. obszarów działalności, Zespół zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia płynności na rynku giełdowym (jednak nie poprzez wprowadzenie ustawowego obowiązku handlu giełdowego, a poprzez wprowadzenie zmian uwarunkowań handlu na parkietach giełdowych), a następnie uruchomienie rynku terminowego. Ustalono, że Członkowie Zespołu (przy wykorzystaniu wcześniejszej korespondencji TOE z TGE SA) opracują propozycję rozszerzenia produktów oferowanych przez TGE SA. W ramach spotkania przedstawiciele TGE SA przekazali także informację nt. stopnia zaawansowania oraz prac w zakresie powołania izby rozliczeniowej.

Dokumenty

Formularz logowania