W dniu 19 kwietnia 2007 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu ds. Giełdy działającego w ramach TOE. Podczas spotkania, które prowadził Przewodniczący Zespołu ds. Giełdy TOE kol. Krzysztof Noga m.in. omówiono aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz rolę, jaką TGE odgrywa obecnie w rozwoju tego rynku, a także propozycje działań Zespołu w ramach planu pracy TOE na 2007 rok.

W ramach dalszych działań ustalono, że członkowie Zespołu prześlą do biura TOE uwagi kierunkowe i szczegółowe do działalności segmentu giełdowego w Polsce, propozycje działań mających na celu poprawę funkcjonowania tego segmentu rynku, a także proponowane działania szczegółowe dot. prac Zespołu.

Dokumenty

Formularz logowania