W dniu 5 czerwca 2007 r.  siedzibie TOE odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej TOE, w którym udział wzięło dziewięciu członków Zespołu.

Spotkanie prowadził kol. Janusz Bil – wiceprzewodniczący Zespołu, który przedstawił w formie prezentacji podsumowanie otrzymanych materiałów dotyczących podstawowych cech energii elektrycznej jako towaru. Prezentacja ta była podstawą dyskusji nt. zakresu prac nad modelem rynku energii elektrycznej. Kol. Janusz Bil zwrócił uwagę na szczególne znaczenie rynku czasu rzeczywistego w całym modelu rynku. Bierze się ono z osobliwości energii elektrycznej, która wymaga ciągłego bilansowania podaży i popytu. Bilansowanie to odbywa się na rynku czasu rzeczywistego (rynku bilansującym). Dużo kontrowersji wzbudziła propozycja rozważenia cen węzłowych(lokalizacyjnych) na rynku bilansującym. Ze względu na fundamentalne znaczenie rozstrzygnięć w tym zakresie postanowiono kolejne spotkanie poświęcić merytorycznej dyskusji nad tym właśnie zagadnieniem.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 22 czerwca 2007 r. o godz. 12:00

Dokumenty

Formularz logowania