W dniu 22 czerwca 2007 r. w siedzibie TOE odbyło się trzecie już spotkanie Zespołu TOE ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej. W spotkaniu, które prowadził kol. Leszek Nowak – przewodniczący Zespołu wzięło udział dziewięciu członków Zespołu. Głównym celem spotkania była dyskusja modeli opłat przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji opłat węzłowych na polskim rynku energii elektrycznej.

W ramach spotkania kol. Janusz Bil – wiceprzewodniczący Zespołu przedstawił w formie kierunkowej prezentacji materiał dotyczący kształtowania opłat węzłowych, metodologii stanowienia oraz charakteru tych opłat na polskim rynku energii elektrycznej. Prezentacja stanowiła podstawę ostrej ale merytorycznej dyskusji nt. sensu i możliwości wdrożenia modelu opłat węzłowych w Polsce w ramach prowadzonych prac nad modelem rynku energii elektrycznej. Kolega Janusz Bil podkreślał znaczenie opłat węzłowych oraz konieczność uwzględnienia (w najbliższej przyszłości) generowania wyraźnych sygnałów lokalizacyjnych w nowym modelu rynku energii elektrycznej. Uczestnicy spotkania zwracali jednak uwagę na prostotę stosowanego dziś modelu „miedzianej płyty” oraz (negatywny zdaniem wielu) wpływ ewentualnych zmian na sytuację spółek obrotu także (ale nie przede wszystkim) w kontekście sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W ramach dyskusji zwracano także uwagę, że mimo niezwykle ważnej, potencjalnej roli nowej metodologii kształtowania opłat węzłowych (przy wykorzystaniu modelu opłat węzłowych) głównym podmiotem wypowiadającym się w tym obszarze oraz wdrażającym i implementującym na rynku energii elektrycznej w Polsce tego typu zmiany powinien być operator systemu przesyłowego.

Dokumenty

Formularz logowania