W dniu 24 maja 2012 r., w siedzibie PSE Operator SA, miało miejsce spotkanie, powołanego przez Radę Programową Warsztatów Rynku Energetycznego, Zespołu ds. Projektów Pilotażowych DSM. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele OSP, OSD, URE, Zarządcy Rozliczeń, NFOŚiGW, a także Spółek Obrotu – Członków TOE.

Do głównych celów postawionych przed zespołem należy m.in: (i) określenie potencjału usług DSM/DSR na polskim rynku , (ii) identyfikacja barier stojących na drodze rozwoju usług DSM, (iii) opracowanie rozwiązań stwarzających możliwość rozwoju usług DSM/DSR, (iv) określenie możliwości finansowania projektów DSM/DSR oraz (v) organizacja i wspieranie realizacji programów pilotażowych DSM/DSR.

Podczas spotkania przedstawiciel OSP przedstawił planowane do uruchomienia programy pilotażowe dotyczące odbiorców komunalnych. Omówione zostały programy taryf dynamicznych oraz taryf z redukcją. Podczas dyskusji zidentyfikowane zostały główne bariery związane z wdrożeniem programów DSM/DSR oraz zaprezentowano ramy funkcjonowania programu NFOŚiGW dot. finansowania Inteligentnych Sieci Energetycznych.

Dokumenty

Formularz logowania