W dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. Rynku Hurtowego. Spotkanie prowadził kol. Piotr Wąsik – Przewodniczący Zespołu.

Zgodnie z ustaleniami i zaproszeniem na spotkanie, głównymi jego tematami były:

  1. Podsumowanie działalności i prac Zespołu w 2012 roku.
  2. Stan prac nad zmianami harmonogramu sesji giełdowych.
  3. Stan prac nad Giełdową Platformą Informacyjną – GPI.
  4. Projekty pism EFET: (i) dotyczącego zniesienia obowiązku zatrudniania maklera giełd towarowych, (ii) w sprawie zniesienia, obniżenia lub zmiany formuły pobierania opłat koncesyjnych.
  5. Propozycja wprowadzenia na TGE SA funkcji „ukrytego wolumenu”.
  6. Dyskusja działań obszarów prac Zespołu na 2013 r. Plan prac Zespołu.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Punkty 2 i 3 (po wcześniejszej dyskusji wewnętrznej) omówione były także w obecności przedstawicieli TGE SA obecnych w drugiej części spotkania.

W ramach dyskusji działań i obszarów prac Zespołu ds. Rynku Hurtowego na 2013 rok zwrócono uwagę na konieczność kontynuacji prac dot. zmian harmonogramu sesji giełdowych, GPI, rynku finansowego, modelu rynku giełdowego w Polsce, spodziewanych zmian na europejskim hurtowym rynku szczególnie w zakresie wdrażania market coupling i wpływu tych zmian na polski rynek energii elektrycznej, a także bieżących spotkań (także podczas spotkań Zespołu) z przedstawicielami TGE. W ramach wolnych wniosków ustalono, mając na uwadze wcześniejsze dyskusje, powołanie w ramach Zespołu Grupy ds. Instrumentów Finansowych.

Dokumenty

Formularz logowania