W dniu 26 czerwca 2006 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej TOE.

W ramach spotkania, które prowadził Przewodniczący Zespołu kol. Zbigniew Olszewski, przedyskutowano wyniki spotkania w dniu 17 maja 2006 r. w siedzibie PSE – Operator SA oraz inne, wybrane zagadnienia problemowe związane z tematyką wymiany międzysystemowej , głównie pod kątem odpowiedzi na list Prezesa URE dotyczący kierunkowych propozycji zmian w zakresie ograniczeń transakcji wymiany oraz nowych zasad aukcji.

06.06.12. List Prezesa URE dot. prac nad nowymi zasadami WM

Dokumenty

Formularz logowania