W dniu 5 maja 2006 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej TOE.

W ramach spotkania, które prowadził Przewodniczący Zespołu kol. Zbigniew Olszewski, przedyskutowano opublikowany przez ERGEG w połowie marca 2006 roku dokument zatytułowany: ERGEG Guidelines for Good Practice on Information Management and Transparency in Electricity Markets (dokument dostępny jest także na stronie TOE w dziale Wybrane dokumenty 2006 ). Podczas spotkania ustalono, że w ramach prac Zespołu zostanie przygotowana propozycja listu do ERGEG pozytywnie oceniającego inicjatywę, podjęte prace oraz omawiany na spotkaniu Zespołu dokument.

Dokumenty

Formularz logowania