W dniu 9 lutego 2006 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej TOE. Na spotkaniu dyskutowano wyniki marcowych aukcji miesięcznych wymiany międzysystemowej oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem mocy oraz handlem na poszczególnych przekrojach. Spotkanie Zespołu TOE prowadził Przewodniczący Zespołu kol. Zbigniew Olszewski.

Ustalono, że w ramach prac Zespołu zostanie przygotowane pismo do PSE – Operator SA dotyczące powyższych zagadnień oraz współpracy PSE – Operator SA z TOE w zakresie kształtowania nowych rozwiązań handlu w ramach wymiany międzysystemowej.

Dokumenty

Formularz logowania