W dniu 8 stycznia 2006 r. w siedzibie TOE w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej TOE.

W ramach spotkania omówiono aktualna sytuację dotyczącą realizacji aukcji na zdolności przesyłowej w 2007 roku, wskazując na minimalizację ze strony polskiego operatora – PSE-Operator SA mocy w ramach wszystkich rodzajów aukcji. Ustalono konieczność dalszego bieżącego monitoringu oraz uzależnienie dalszych kroków i działań od kolejnych wydarzeń podczas aukcji dzienny. Omówiono także wstępnie kierunkowe propozycje nowych zasad wymiany międzysystemowej opartej o model flow-based market coupling. Ustalono, że w ramach kolejnej spotkań Zespołu celowa była prezentacja oraz szersza dyskusja modelu planowanych zmian kierunkowych oraz istniejących w tym obszarze doświadczeń innych państw, w których wdrożono system.

Dokumenty

Formularz logowania