W dniu 13 października 2006 r. w siedzibie TOE w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. EFET TOE. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu kol. Tomasz Krzyżewski.

W ramach spotkania, mając na uwadze pojawiające się rozbieżności interpretacyjne, przedyskutowano definicje i zagadnienia dotyczące wskaźników ekonomiczno – finansowych występujących w umowie EFET. Ustalono, uwzględniając sugestie i dyskusje Zespołów PTPiREE i TOE, zajmujących się umowami EFET, że na podstawie dyskusji i wniosków za spotkania opracowana zostanie tzw. klauzula interpretacyjnej dotycząca wybranych wskaźników ekonomiczno – finansowych, która zostanie umieszczona także na stronie internetowej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania