W dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie, w siedzibie URE, odbyło się spotkanie dotyczące zakresu i harmonogramu prac dotyczących rozwoju funkcjonalności wymiany informacji oraz funkcjonowania GUD-K. 

Spotkanie z udziałem Prezesa URE prowadziły p. Anna Bednarska – Naczelnik Wydziału ds. Rynków Detalicznych z Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz p. Beata Wereszczyńska-Dembska – dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli, oprócz przedstawicieli URE, przedstawiciele największych OSD oraz sprzedawców, w tym liczni reprezentanci TOE. Spotkanie zostało podzielone na dwie następujące główne części:

 1. Część I – omówienie zakresu i harmonogramu prac dotyczących funkcjonalności wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej, podczas której przedstawiono prezentacje:
  – Stan zawansowania prac prowadzonych przez OSD nad projektem ebIX – PTPiREE,
  – Komentarz Spółek Obrotu do wdrażanego przez OSD projektu ebIX. Digitalizacja dokumentów przekazywanych pomiędzy sprzedawcami energii elektrycznej w procesie zmiany sprzedawcy – TOE.
   
 2. Część II – ocena funkcjonowania wzoru Generalnej Umowy Dystrybucyjnej dla usługi kompleksowej (GUD-K), podczas której przedstawiono prezentacje:
  – Informacje statystyczne o zawartych GUD i GUD-K – PTPiREE,
  – GUD-k a możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku sprzedaży energii elektrycznej i zaoferowania przez Spółki Obrotu ofert konkurencyjnych cenowo – czynniki wpływające na stosunkowo niewielkie rozpowszechnienie GUD-K – TOE,
  – Zmiany w GUD-K – propozycja KIGEiT.

Po prezentacjach przedstawionych w poszczególnych dwóch częściach spotkania, miała miejsce szeroka dyskusja dot. poszczególnych zagadnień oraz stanowisk stron.

Prezentacja TOE jest dostępna w kodowanej części serwisu. Szersza notatka, zgodnie z ustaleniami ze spotkania, zostanie opracowana przez URE i przekazana do uczestników spotkania.

Dokumenty

Formularz logowania