W dniu 28 czerwca 2012 r., w siedzibie PSE-Operator, miało miejsce drugie Spotkanie Zespołu Tematycznego „Projekty pilotażowe w zakresie DSM”.

Na spotkaniu zatwierdzone zostały ustalenia w zakresie sformułowanych podczas wcześniejszego spotkania celów prac zespołu. Tematyka bieżąca dotyczyła omówienia szczegółowych zakresów prac nad uruchomieniem wdrożeń na terenach koncernów ENERGA i TAURON, wraz z zakładanymi harmonogramami działań. Kolejne spotkanie zaplanowano pod koniec lipca br. Ponadto omówione zostały kwestie finansowania projektów w ramach nowego programu NFOŚiGW.

Ustalono, że kolejne spotkanie Zespołu będzie miało miejsce w siedzibie PSE Operator w dniu 26.07.2012 roku.

Dokumenty

Formularz logowania