W dniu 31 lipca 2012 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Tematycznego „Projekty pilotażowe w zakresie DSM”, podczas którego omówione zostały m.in. wyniki analiz projektu definiującego propozycje nowych stref czasowych oraz kwestie koncepcji wymagań w zakresie taryf „time of use”. Nasze towarzystwo reprezentował kol. Maciej Sołtysik.

W trakcie dyskusji poruszone zostały m.in. kwestie rozważenia przez OSP zróżnicowania stref czasowych między poszczególnymi OSD oraz weryfikacji długości pierwszego szczytu w kontekście sezonowości. Na spotkaniu przedstawione zostało ponadto stanowisko URE w kwestii realizacji programów pilotażowych. Zdaniem Regulatora programy pilotażowe nie mogą mieć związku z działalnością dystrybucyjną, ani regulowaną działalnością sprzedawców i powinny być organizowane przez podmiot nieregulowany. Stanowisko to było przyczynkiem do szerokiej dyskusji nad praktycznymi aspektami przeprowadzenia realizacji projektów.

Dokumenty

Formularz logowania