W dniu 1 kwietnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Giełdy. W ramach spotkania, które prowadził przewodniczący Zespołu kol. Damian Kus (KOPEX S.A.), przedyskutowano wybrane elementy działalności segmentu giełdowego w Polsce, w tym m.in. uwagi do nowego systemu giełdowego, zasady ponoszenia i wysokość opłat, harmonogram zgłoszeń na TGE SA oraz zasady pełnienia funkcji animatora rynku.

W ramach spotkania m.in. omówiono następujące obszary zagadnień działalności segmentu giełdowego w Polsce:

  1.  Uwagi członków zespołu do nowego systemu giełdowego.
  2. Propozycje zmniejszenia opłat dla graczy na TGE w celu zwiększenia wolumenów na fixingu oraz notowaniach ciągłych.
  3. Harmonogram dnia na TGE SA.
  4. Market making.
  5. Współpraca z Zespołem ds. Giełdowych Instrumentów Finansowych.
  6. Elementy hamujące rozwój/start rynku forward na TGE SA.

W ramach spotkania ustalono m.in., że Członkowie Zespołu przedstawią i prześlą do Przewodniczącego uwagi do nowego systemu giełdowego, które z kolei zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Zarządzającej. Po ich zatwierdzeniu przez Radę zostaną one przesłane do TGE SA jako stanowisko TOE. Zespół zaproponował, aby TOE wystąpiło do Zarządu TGE SA z propozycją zmniejszenia opłat lub wprowadzenia systemu bonusowego w okresie od wdrożenia nowego systemu giełdowego do końca 2008 roku mając nadzieję, iż pomoże to w zwiększeniu płynności rynku. W obszarze harmonogramu notowań na TGE SA Zespół stwierdził, że dwa fixingi nie zwiększyły wiarygodności indeksu cenowego i nie zwiększyły także wolumenów obrotu, zwiększyły jedynie możliwości spekulacyjne oraz manipulacyjne. W tym obszarze ustalono, że Zespół przygotuje i przedstawi propozycję dotyczącą zmian w harmonogramie dnia na TGE SA, które będą wprowadzone w życie po aktualizacji zasad na RB (w szczególności zmianie godziny otwarcia „bramki” do godz. 13.00). W zakresie tzw. Market Makingu stwierdzono, iż w obecnym stanie nie sprawdza się ono na TGE SA. Konieczne jest wprowadzenie zmian także w tym obszarze tak, aby zwiększyć wolumeny obrotów na TGE SA, doprowadzając tym samym do płynności rynku i ukształtowania się indeksu cenowego dla rynku polskiego. W tym celu należy opracować reguły działań animatora rynku (Market Maker’a) opierając się na wzorach już funkcjonujących na rynkach i giełdach płynnych, lepiej rozwiniętych (np. EEX). Ustalono, że celem Zespołu w tym zakresie będzie opracowanie i zaproponowanie takiego regulaminu w II kwartale 2008 roku. Ustalono także, że w obszarze nowych produktów rynku terminowego Zespół będzie na bieżąco współpracował z Zespołem ds. Giełdowych Instrumentów Finansowych.

Dokumenty

Formularz logowania