W dniu 2 grudnia br., w siedzibie TOE W Waszawie, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Giełdy, w którym udział wzięło piętnastu uczestników. Spotkanie prowadził kol. Marek Szymankiewicz oraz kol. Damian Kus. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska TOE dot. obligatoryjnego handlu na giełdzie energii.

W ramach spotkania zrealizowano następujący program:

  1. Przywitanie uczestników. Wprowadzenie
  2. Informacja nt. dokumentów problemowych – do dyskusji (i oceny) podczas spotkania
  3. Dyskusja
  4. Próba wypracowania stanowiska TOE
  5. Harmonogram dalszych działań

Po dyskusji i analizie przygotowanych przez Członków Zespołu materiałów ustalono ze strony TOE, że proponowanym i preferowanym rozwiązaniem będzie jak najszybsze wprowadzenie Animatora Rynku (Market Maker), zgodnie z projektem wypracowanym wspólnie przez TGE i TOE

Dokumenty

Formularz logowania