W dniu 2 września 2008 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. Giełdy. Głównym celem spotkania, które prowadził kol. Damian Kus – przewodniczący Zespołu, była dyskusja projektu umowy na pełnienia funkcji tzw. Animatora Rynku na parkietach TGE SA. W części spotkania uczestniczyli także zaproszeni do dyskusji przedstawiciele TGE.

W ramach, cieszącego się dużym zainteresowaniem spotkania (wraz z 4 przedstawicielami TGE, obecnych łącznie na spotkaniu było aż 17 osób), omówiono punkt po punkcie propozycję TOE dot. umowy na pełnienia funkcji tzw. Animatora Rynku (AR) oraz uwagi TGE do tej umowy. W czasie dyskusji uzgodniono i przyjęto większość rozbieżnych pomiędzy wersją TOE i TGE zapisów. Ustalono, że w sprawach, w których nie udało się uzyskać konsensusu (m.in. wysokość opłat dla AR, możliwy i dopuszczalny czas wstrzymania pełnienia funkcji AR) bezpośrednio na spotkaniu TGE SA ustosunkuje się do propozycji TOE, dodatkowo TGE zaproponuje zapisy dot. warunków zabezpieczeń (które nie znalazły się we wcześniejszych projektach umowy).

Ustalono, że prace nad kolejną wersją projektu powinny zakończyć się do 11 września 2008 r. tak aby możliwa była prezentacja wyników prac i dyskusja na kolejnym, zaplanowanym na 15 września 2008 r. posiedzeniu Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania