W dniu 15 grudnia 2008 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się spotkanie Zespołu TOE ds. GIF oraz Zespołu TOE ds. Giełdy. Spotkanie prowadzili kol. Piotr Wąsik – Przewodniczący Zespołu TOE ds. GIF i kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Spotkanie, w którym udział wzięło 19 uczestników (w tym przedstawiciele Międzynarodowej Giełdy Towarowej oraz Towarowej Giełdy Energii), przebiegało wg następującego programu:

  • Przywitanie uczestników. Wprowadzenie
  • Prezentacja MGT – prezentacja Spółki i możliwych propozycji współpracy z TOE
  • Dyskusja
  • Prezentacja TGE – projekt izby rozrachunkowo – rozliczeniowej
  • Dyskusja
  • Podsumowanie spotkania. Harmonogram dalszych działań. Wnioski

Dokumenty

Formularz logowania