W dniu 21 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Vattenfall Energy Trading przy ul. Złotej 59 odbyło się pierwsze w 2011 roku spotkanie Zespołu TOE ds. Raportu RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE. Spotkanie, które prowadziła kol. Katarzyna Rozenfeld zainicjowało pracę zespoły nad Raportem TOE za 2011 rok.

W ramach spotkania oprócz spraw organizacyjnych, w tym formy raportu i harmonogramu prac, omówiono szczegółowo wybrane kluczowe działania na rynku energii elektrycznej  w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r., które powinny znaleźć się, zdaniem Członków Zespołu, w tegorocznym Raporcie TOE.

Dokonano także podziału zadań (opisu kluczowych działań) pomiędzy Członków Zespołu oraz ustalono na 9 maja 2011 r. datę kolejnego spotkania.

Dokumenty

Formularz logowania