W dniu 5 kwietnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Vattenfall Energy Trading przy ul. Złotej 59, odbyło się pierwsze w 2012 roku spotkanie Zespołu TOE ds. Raportu RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE. Spotkanie, które prowadziła kol. Katarzyna Rozenfeld zainicjowało pracę zespołu nad tegorocznym Raportem TOE.

W ramach spotkania oprócz spraw organizacyjnych, w tym formy raportu i harmonogramu prac, omówiono szczegółowo wybrane, kluczowe działania na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 r., które powinny znaleźć się, zdaniem Członków Zespołu, w tegorocznym Raporcie TOE.

Dokonano także podziału zadań (opisu kluczowych działań) pomiędzy Członków Zespołu oraz ustalono na 16 kwietnia 2012 r. datę kolejnego spotkania.

Dokumenty

Formularz logowania